Klachtenprocedure en Wkggz

Klachtenprocedure en Wkggz

Klachtenafhandeling

 

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen en onze behandelingen met de grootste zorg goed uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u ondanks onze aandacht en inzet, hierover niet tevreden bent. U kunt dit ons laten weten door een klacht in te dienen. Uw klacht wordt door ons altijd serieus in behandeling genomen en u kunt er op rekenen dat wij er alles aan zullen doen om samen met u tot een oplossing te komen. Daarnaast helpt een klacht om onze dienstverlening te verbeteren.

 

Klachten

 

Indien u een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Rein Skin Institute en de behandelende schoonheidsspecialiste. Rein Skin Institute moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Rein Skin Institute de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de Rein Skin Institute en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

Klachtenprocedure

 

Bespreek uw klacht altijd eerst met ons.

 

Heeft u een klacht dan willen wij dit zo snel mogelijk van u vernemen.

 

Misschien is er sprake van een misverstand wat eenvoudig opgelost kan worden. U kunt uw klacht melden of aankaarten bij de eigenaresse van Rein Skin Institute, Kim Rengelink. Telefonisch of per e-mail.

 

Wij vragen u om uw klacht zo precies mogelijk te omschrijven en daarnaast aan te geven om welke behandeling, behandelaar, dag en tijdstip het gaat. U kunt uw klacht telefonisch 026-3826295 of per e-mail info@reinarnhem.nl aan ons melden. Na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op en zullen wij ons uiterste best doen om uw klacht naar alle tevredenheid op te lossen.

 

Wij streven ernaar om uw klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vier weken na dagtekening in behandeling te nemen en met u proberen op te lossen.

 

Klacht via de klachtencommissie

 

Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van ANBOS. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat wij samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt de klachtenfunctionaris gemakkelijk door te mailen naar klachtenfunctionaris@anbos.nl.

 

Deze klachtenfunctionaris zal uw klacht met de grootst mogelijke zorg behandelen.

 

Klacht via de geschillencommissie

 

Kan u met de klachtenfunctionaris niet tot een goede oplossing komen, dan kunt besluiten de klacht voor te leggen aan de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. ANBOS is aangesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie voor Uiterlijke Verzorging. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak, waartegen u niet in beroep kunt gaan. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan.

 

Voor meer informatie over de werkwijze kijkt u op https://www.degeschillencommissie.nl

 

Klacht via het Landelijk Meldpunt Zorg

 

U kunt ook bij het Landelijk Meldpunt Zorg terecht. Het Landelijk Meldpunt Zorg informeert en adviseert over klachten in de zorg. Op de website www.landelijkmeldpuntzorg.nl vindt u meer informatie hierover.

 

WET KWALITEIT, KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORG (WKKGZ) Per januari 2016 is de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg gefaseerd ingevoerd. De wet geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandig beroepsbeoefenaren. Met ingang van 1 januari 2017 is de WKKGZ volledig van kracht, waardoor ik als zorgverlener verplicht ben om; een cliëntenbestand bij te houden, algemene voorwaarden te hebben (te zien in praktijk, kvk en salon), aangesloten te zijn bij een geschillencommissie, mijn vermoedens bij huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht te melden en geweld in de zorgrelatie of ernstige incidenten (door zowel mijn toedoen, werknemers of als door toedoen van cliënt) te melden bij de inspectie voor de gezondheidszorg).